Zp�t na hlavn� str�nku


�esk� Barokn� Spole�nost
Czech Barocque Society
Pozov 11
Postupice 257 01
Czech Republic



Novinky pro rok 2018!

Rebelka
Jezdecko lukost�eleck� show ve stylu filmu Rebelka



Nej p�edstavení 2013

Sokolnictví na koni



Kurzy j�zdy
v d�msk�m sedle


Klikn�t� ZDE!


�esk� barokn� spole�nost

Divadlo a interi�r

Sokolnická Letos znovu obnovujeme interiérovou minishow!

Hledáte originální program pro Váš ples, raut, vernisá�, svatbu nebo jakoukoliv spole�enskou akci v interiéru?

Pro letošní zimu jsme p�ipravili, ve spolupráci se sokolnickou spole�ností TEIR, naprostou novinku, sokolnickou minishow v interiéru!

Exkluzivn� show ve které uvidíte spolupráci plemenného h�ebe�ka miniappaloosa Marnix van de Wolfskuil s dravci a sovi�kami (nap�. poštolka vrab�í, poštolka obecná, sova pálená, kán� harrisovo aj.). Navíc jako bonus také souhru minihorse s dalmatinem, ve které nechybí celá �ada vtipných cirkusových kousk�.

Vhodné do tém�� všech interiér�, koník nevá�í víc ne� �len Vaší ochranky :-) Nevadí nám ani schody nebo ni�ší strop.


Program je v délce 20-30 minut a jsou do n�j aktivn� zapojeni také diváci.

Po�et ú�inkujících:
1 minihorse, 3-5 dravc�, 2-3 lidé na zemi


Historická období:
gotika, renesance, baroko, sou�asnost, další na dohod�



A �e to nejsou zví�ata ledajaká, se m��ete p�esv�d�it na jejich osobních stránkách

dalmatin Anthony Royal Felicity - www.anthonyroyalfelicity.cz

miniappalosa Marnix van de Wolfskuil - www.blackriders.info/miniappaloosa

dravci TEIR - www.TEIR.cz


<-- Zp�t





Czech Barocque Society -Pozov 11 Postupice 257 01 Czech Republic

© 2009 Czech Barocque Society |webdesign by Johnny
!� Jak�koli ���en� fotografi� a text� bez souhlasu majitele je trestn� posti�iteln� �!